Isnin, 5 Oktober 2009

Soalan Percubaan Negeri Kelantan Sastera !

*Soalan Percubaan STPM negeri Kelantan 2009 (taip semula)

Bahagian A : Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional

1. Cerita Jenaka merupakan salah sebuah naratif lisan yang terkenal di kalangan masyarakat Melayu tradisional.

a. Nyatakan dua jenis cerita jenaka. (4M)
b. Huraikan cirri-ciri cerita jenaka (9M)
c. Bincangkan unsure kritikan dan didaktik dalam cerita jenaka Melayu (12M)

2. Karya-karya Kesusasteraan Melayu Lama banyak mengandungi panduan untuk raja, pembesar dan rakyat dalam masyarakat tradisional. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, huraikan lima panduan tersebut. (25M)

Bahagian : Sulalatus Salatin

3. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Arakian tiada berapa lama baginda kerajaan, ada seorang salah dibawa mengadap kerajaan baginda, salahnya pun tiada apa bahananya; maka oleh Seri Maharaja disuruhnya bunuh oranglah. Maka kata Bendahara Paduka Raja, “Hei, lihatlah Seri Maharaja! Anak harimau diajarnya makan daging. Dia kelak ditangkapnya. “Hatta maka Seri Bija Diraja pun datanglah dari Singapura. Bendahara Paduka Raja berkata pada Seri Bija Diraja, “Orang Kaya, Yang Di Pertuanlah amanat marhum akan ganti baginda kerajaan.” Maka sahut Seri Bija Di Raja, “Beta tiada mendengar amanat marhum. “Setelah didengar oleh Sultan Mahmud Syah kata Seri Bija Di Raja itu, maka baginda diam. Pada hati baginda, “Tiada suka Seri Bija Diraja bertuankan aku. “Maka baginda berdendamlah akan Seri Bija Di Raja.

Hal. 187

a. Jelaskan maksud rangkai kata di bawah berdasarkan petikan di atas

i. Salahnya pun tiada apa bahananya. 3M
ii Anakharimau diajarnya makan daging. Dia kelak ditangkapnya. 3M
iii. Yang Di Pertuanlah amanat marhum akan ganti baginda kerajaan.” 3M

b. Terangkan empat peristiwa yang membuktikan kebenaran kata-kata Bendahara dalam petikan di atas. 16M

4. Sulalatus Salatin memaparkan unsure-unsur pathos sepanjang perkembangan ceritanya.

a. Huraikan unsur-unsur pathos dalam karya tersebut. 9M
b. Jelaskan kesan-kesan penggunaannya. 16M
Bahagian C : Prosa Melayu Tradisional

5. Berdasarkan Cerita Legenda Puteri Saadong dalam petikan teks Mutiara Sastera Melayu Tradisional,

a. Nyatakan maksud cerita legenda 4M
b. Jelaskan cirri-ciri cerita legenda 6M
c. Huraikan citra masyarakat dalam Cerita Legenda Puteri Saadong. 15M

6. Hikayat Pendawa Lima adalah hasil kesusasteraan berunsur Hindu yang memaparkan pengembaraan watak utama untuk mencari pertolongan demi mendapatkan kekasihnya semual.

a. Nyatakan tiga perwatakan watak utama 6M
b. Sebutkan dua tempat yang dilawati oleh watak utama dalam pengembaraannya dan jelaskan peristiwa yang berlaku di tempat tersebut. 10M
c. Huraikan tiga unsure kesaktian dalam teks tersebut. 9M

Bahagian D : Puisi Melayu Tradisional

7. Baca puisi di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Kalau sungguh kamu yakin akan mati,
Jangan kamu lalai akan nafsu hati.

Benar tidak bila ada amal kamu,
Puas hati tidak sesalkan dirimu.

Ingat-ingat hai saudara masa itu,
Nyawa sampai batang leher baru tahu.

Kita ini akan mati sudahnya,
Tidak tahu bila sampai ajalnya.

Pahit mati itu bukan macam jadam,
Bukan pula macam api boleh padam.

Oleh itu mari kita sama-sama,
Buat amal jangan leka jangan lena.

Pada Tuhan kita datanglah asalnya,
Pada Tuhan kita kembalilah sudahnya.

Hal 328
a. Apakah jenis puisi di atas dan huraikan cirri-cirinya. 7M
b. Huraikan enam mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi di atas. 18M


8. Baca puisi di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Kelebihan umat dengan muafakat,
Kelebihan Nabi dengan mukjizat,
Bulat air kerana pembentung,
Bulat manusia kerana muafakat,
Tatkala kecil bernam muafakat,
Tatkala besar bernama adat.

Si raja adat kepada muafakat,
Air melurut dengan bundarnya,
Benar melurut dengan pakatnya,
Negeri tumbuh dengan adatnya,
Muafakat lalu di tengah terang,
Hilang adat kerana muafakat,
Hidup dikandung adat,
Mati dikandung bumi,
Bujur lalu melintang patah,
Makanan adat dengan pusaka.

Kata orang kata bercalun, (kata berbalok)
Kata pegawai kata berhubung.

Kata hulubalang kata tunggal,
Kata undang kata perhiasan,
Kata raja kata berliput,
Kata mualim kata hakikat,
Kata adat kata nan benar.

Hal. 349 – 350

a. Apakah jenis puisi di atas. 1M
b. Huraikan nilai-nilai masyarakat di dalam puisi di atas. 12M
c. Jelaskan kepentingan puisi di atas dalam masyarakat. 12M